درباره تاب

بسته‌هاي آموزشي تاب با تاكيد بر توانايي و استفاده از هر فرصتي بازي‌گونه براي آموزش محصولاتي را ارائه مي‌كند كه كودكان بتوانند با شيوه‌اي متفاوت و شوق‌انگيز چيزهايي نو را بياموزند. اين روش خلاقيت‌هاي بيشتري را برايشان ممكن مي‌سازد.

بسته‌هاي آموزشي تاب براي گروه‌هاي سني زير طراحي شده‌اند:
  • گروه سني پيش دبستان
  • گروه سني كودك (دبستان)
  • گروه سني نوجوان (سال‌هاي آخر راهنمايي و دبيرستان)
بسته‌هاي تاب هدف‌هاي زير را ممكن مي‌كنند:
  • ايجاد و گسترش توليد و استفاده از فرآورده‌‌هاي علمي و آموزشي
  • تقويت استفاده از مهارت‌هاي دستي، ذهني و زباني
  • پرورش خلاقيت‌هاي فردي
بسته‌هاي تاب داراي ويژگي‌هاي زير هستند:
  • جذاب، شوق‌انگيز و در برخي موارد شگفت‌انگيز هستند.
  • با موضوعات كتاب‌هاي درسي مرتبط هستند.
  • پاسخ نمي‌دهند بلكه پرسش‌برانگيزاند.
  • از شگردهاي آموزش غيرمستقيم استفاده مي‌كنند.
چوب‌هاى رنگى
قيمت : 0 تومان
كارگاه فيزيك
قيمت : 127,000 تومان