تماس با ما

بسته‌هاي آموزشي تاب
سیدخندان - خیابان ارسباران - کوچه شفاپی - کوی یکم - شماره 8 - زنگ 4
نمابر و تلفن2-22855651 و 88080330

در صورت علاقه مي‌توانيد نظرات خود را در چهارگوش مربوطه نوشته و با زدن كليد "بفرست" براي ما ارسال كنيد. ضمنا اگر مشخصات خود را هم به آن اضافه كنيد ما را خوشحال‌تر خواهيد كرد.

نام :
سن :
شهر :
پست الكترونيك :
توضيحات
خطاى بينايى
قيمت : 0 تومان
كارت ذهن فعال 1 (70 معماى تصويرى)
قيمت : 14,600 تومان