اطلاعات كالا

عروسك هاى نمايشى بسازيـد!
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 6,600 تومان

قيمت عروسك نمايشى گربه:6600
قيمت عروسك نمايشى سگ:6600
قيمت عروسك نمايشى جوجه:6600
قيمت عروسك نمايشى موش:6600

شابك عروسك نمايشى گربه:9789641165088
شابك عروسك نمايشى سگ:9789641165071
شابك عروسك نمايشى جوجه:9789641165750
شابك عروسك نمايشى موش:9789641165118


خلاقيت خود را به كار بگيريد، خودتان عروسك بسازيد، خودتان نمايش اجرا كنيد!
اين بسته آموزش هنرى كه در 4 طرح گربه،سگ،جوجه و موش عرضه شده با هدف آشنايى كودكان با عروسك سازى و نيز به منظور افزايش خلاقيت و اعتماد به نفس كودك و توانايى كودك در خلق شخصيت هاى نمايشى و اجراى نمايش عروسكى مى باشد.


گروه سني – دوره آموزشي : 
  گروه الف-آمادگی و سال اول دبستان
  گروه ب-سال دوم و سوم دبستان
  گروه ج-سال چهارم و پنجم دبستان

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي
سطح : سطح 1 - مقدماتي

شرح كار
قدم اول:
سوزن را برداريد و نخ كاموا را در آن قرار دهيد. سپس يك سر نخ را دو دور، دور انگشت خود بپيچيد و گره بزنيد تا گره بزرگ‌ترى داشته باشيد. سپس دو لايه عروسك را كاملا روى هم قرار دهيد. حالا مى‌توانيد به دو روش زير اين دو لايه را به هم كوك بزنيد:
1.كوك ساده:
سنجاق را از اولين سوراخ در پايين پارچه بيرون آوريد، سپس به سمت لبه پارچه برده و در امتداد لبه، سوزن را به زير پارچه ببريد. سپس سنجاق را از سوراخ دوم، از زير پارچه بيرون آوريد. به همين ترتيب اين كار را تا سوراخ پايانى عروسك انجام دهيد.
حالا با استفاده از پارچه‌هاى رنگى كه در اختيار داريد،چشم، دهان،گوش و ساير اجزاى روى آن را ببريد و بچسبانيد.

عروسك دست‌كشى شما آماده است! دست‌تان را داخل آن كرده و با آن نمايش عروسكى اجرا كنيد.

2.كوك دندان موشى:
اين دوخت از چپ به راست انجام مى شود. ابتدا سوزن را از اولين سوراخ بيرون ‌آوريد. سپس نخ را به صورت حلقه در پايين پارچه قرار دهيد و با انگشت شست دست چپ آن را نگه داريد. سپس سوزن را از بالا درون سوراخ دوم كرده و از ميان حلقه عبور دهيد. در حين اين كه سوزن را مى كشيد، حلقه را نيز رها كنيد. به همين ترتيب اين كوك را تا سوراخ پايانى ادامه دهيد و با كوك‌هاى دندان موشى زيبايتان عروسك دست‌كشى خود را بسازيد.

قدم دوم:
بچه‌ها شما با چسباندن چشم و بينى و دهان، عروسك‌هاى دست‌كشى خودتان را واقعى‌تر مى‌كنيد و به آن‌ها شخصيت مى‌دهيد. جالب‌تر اين كه براى اين كار حتى مى‌توانيد از وسايلى نظير نخ، دكمه، مهره، كاموا، تكه پارچه،تكه كاغذ، قيطان و روبان هم استفاده كنيد و عروسك‌هاى دست‌كشى‌تان را جذاب‌تر كنيد.


كتاب‌هاى توپى6- معماهاى ماندالا... رنگ آميزى با آرامش براى همه
قيمت : 0 تومان
كتاب حلقه‌اى 9 - آزمون و آموزش الفباى فارسى
قيمت : 0 تومان