اطلاعات كالا

گره
گروه موضوعي : بازى
قيمت : 17,000 تومان
شابك : 999-1164-964-978

تعادل، انعطاف پذيرى و حس شادى، همه‌ى آن چيزى است كه براى اين بازى نياز داريد. با بازى گره هم بخنديد و شادى كنيد و هم توانايى جسمانى خود را در يك بازى گروهى محك بزنيد.
بازى گره يك بازى همه پسند و جالب براى تمام سنين مى‌باشد. در اين بازى پرتحرك بچه‌ها علاوه بر رقابت و شادى تمرين مى‌كنند تا تعادل بدن خود را در هر وضعيتى حفظ كنند. اين بازى به اين دليل گره نام دارد كه دست و پاى بازيكنان در آن حسابى به هم گره مى‌خورد.

محتويات :  
زمينه بازى، چرخه شانس

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

شرح كار
روش بازى
1. زمينه بازى را بر روى زمين صاف پهن كنيد. اگر مى‌خواهيد در بيرون از خانه بازى كنيد، زمينه را بر روى چمن پهن كرده و مطمئن شويد كه هيچ‌گونه سنگ يا جسم سختى زير صفحه قرار ندارد.
2. از ميان خود يك داور انتخاب كنيد. داور كسى است كه چرخه گردون را مى‌چرخاند و بر اجراى درست بازى نظارت مى‌كند. چرخه شانس به چهار بخش تقسيم شده است: دست راست، دست چپ، پاى راست، پاى چپ. هر كدام از اين بخش‌ها شامل چهار رنگ موجود در صفحه هستند: قرمز، آبى، زرد و سبز.
3. كفش‌هاى خود را در بياوريد.
4. بر روى زمينه بازى قرار بگيريد. اگر دو نفر هستيد، هر يك در دو سر انتهايى زمينه (از درازا) در مقابل يك‌ديگر قرار بگيريد به‌شكلى‌كه يك پا بر روى خانه‌ى زرد و پاى ديگر بر روى خانه‌ى آبى قرار بگيرد. اگر سه نفر هستيد، نفر سوم بر روى لبه‌ى طولى صفحه در دو خانه‌ى قرمز وسط بايستد. در بازى چهار نفره، چهارمين نفر در طول ديگر صفحه در دو خانه‌ى سبز وسط، مقابل نفر سوم قرار مى‌گيرد.
5. داور عقربه‌ى چرخه شانس را مى‌چرخاند و رنگ و دست يا پايى را كه عقربه نشان مى‌دهد با صداى بلند مى‌خواند مثلا: "دست راست - قرمز"، در اين‌جا همه‌ى بازيكنان بايد دست راست خود را هم‌زمان بر روى يكى از دايره‌هاى خالى قرمز روى زمينه قرار دهند.
6. بعد از انجام حركت اول، داور دوباره چرخه شانس را مى‌گرداند و بازيكنان بايد بدون حركت دست و پاى ديگر خود، تنها حركت بعدى اعلام شده را انجام دهند. به همين ترتيب بازى ادامه مى‌يابد اگر بازيكنى تعادل خود را از دست بدهد و يا زانو يا آرنجش با زمينه بازى يا با زمين برخورد كند (تماس پيدا كند) يا حتى كامل به زمين بيفتد بازنده است و بايد از بازى خارج شود. در نهايت تنها يك نفر در بازى باقى مى‌ماند كه او برنده است.
راهنمايى: سعى كنيد حركات خود را به گونه‌اى انتخاب كنيد كه به سمت منطقه‌ى حريف پيش برويد تا او مجبور شود براى انجام حركات، از ميان دست و پاى شما به سختى عبور كند.

قانون‌ها
0 2A هر خانه تنها جاى يك دست يا پا است.اگر دو بازيكن به سمت يك خانه‌ى مشترك بروند، داور تصميم مى‌گيرد كه كدام‌يك زودتر خانه را تصاحب كرده و نفر ديگر بايد خانه‌ى هم‌رنگ ديگرى را پيدا كند. اگر در همان لحظه همه‌ى شش خانه‌ى هم‌رنگ پر باشند، داور دوباره عقربه را مى‌چرخاند و حركت ديگرى را مى‌گويد.
0 2A وقتى داور تركيبى را اعلام كرد كه شما در همان لحظه روى آن بوديد، بايد دست يا پاى خود را روى جاى ديگرى با همان رنگ بگذاريد.
0 2A هيچ‌گاه نمى‌توانيد دست يا پاى خود را از روى خانه‌ها برداريد مگر اين‌كه داور حركت ديگرى را با همان دست يا پا اعلام كند.استثنا: زمانى‌‌كه داور مجاز بداند مى‌توانيد دست يا پايتان را كمى بالا بگيريد تا بازيكن ديگر از زير آن رد شود بنابراين قبل از انجام اين كار بايد به داور اعلام كنيد و از او اجازه بگيريد.

گره دو نفره
اگر مى‌خواهيد دو نفره و بدون داور بازى كنيد، به چرخه شانس احتياجى نداريد.
دراين حالت، يك بازيكن مشخص مى‌كند كه كدام دست يا پا را حركت دهند و بازيكن ديگر رنگ خانه‌‌ى هدف را تعيين مى‌كند كه اين كار يك در ميان بين دو نفر انجام مى‌شود. ادامه‌ى بازى مانند توضيحات قبل است.

بازى براى بيشتر از چهار نفر
در اين حالت به تيم‌هاى دو نفره تقسيم شويد و دو به دو در مقابل هم بازى كنيد. تيم‌هاى برنده در مقابل يك ديگر بازى مى‌كنند و در نهايت يك تيم به عنوان برنده‌ى نهايى مشخص مى‌شود. قوانين، مانند بازى چهار نفره است با اين تفاوت كه اعضاى يك تيم مى‌توانند به طور مشترك دست يا پاى خود را بر روى يك خانه بگذارند. زمانى‌ كه يكى از اعضاى تيم در بازى ببازد، كل تيم بازنده به حساب آمده و بايد از بازى خارج شود. مى‌توانيد اين نوع از بازى را در حالت چهار نفره هم انجام دهيد.

گره نوبتى
اگر تعداد شما از چهار نفر بيشتر است يا دوست داريد انواع مختلفى از اين بازى را امتحان كنيد مى‌توانيد گره نوبتى را امتحان كنيد.
حركت‌هاى بازى توسط داور، براى هر نفر مشخص مى‌شود. به اين معنى كه داور براى اولين بار صفحه گردون را مى‌چرخاند و حركت نفر اول را تعيين مى‌كند. بعد ازانجام حركت نفر اول، داور حركت نفر دوم را مشخص مى‌كند و به همين ترتيب نوع حركت براى بقيه‌ى بازيكنان ادامه مى‌يابد. مانند قبل بازيكنان بازنده از بازى خارج مى‌شوند، آخرين فرد باقى مانده برنده‌ى بازى است.


چهارخانه حيوانات
قيمت : 7,000 تومان
خرده ابرها
قيمت : 8,800 تومان