اطلاعات كالا

آهن رباى مدرسه
گروه موضوعي : علم
قيمت : 12,000 تومان
شابك : 9789641165019

اين كيت علمى شامل يك كتابچه راهنماى مصور مى‌باشد كه در آن دستور كار 27 آزمايش علمى وجود دارد. اين آزمايش‌ها ما را با انواع آهنرباها، خاصيت مغناطيسى، ساختمان آهنربا، مفهوم ميدان مغناطيسى، مواد مغناطيسى يا مواد غير مغناطيسى و .... آشنا مى‌سازد.
در هر آزمايش علاوه بر روش كار آزمايش بخشى به نام "چه اتفاقى مى‌افتد و چرا" وجود دارد كه به طور علمى اتفاقى را كه در آزمايش رخ داده‌است، تحليل مى‌كند و شما ياد مى گيريد كه چرا اين اتفاق رخ داده است.
براى مثال آيا شما مى دانيد كه چرا براده هاى آهن بيشتر به دو سر آهن ربا مى‌چسبند؟


محتويات :  
آهن رباى نعلى
آهن رباى ميله اى
آهن رباى حلقه اى
براده آهن
دفترچه راهنما

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 1 - مقدماتي
كتاب درسي مرتبط : علوم دبستان

شرح كار
نكات ايمنى كلى
مواظب باشيد آهن‌رباها ضربه نخورند و نيز داغ نشوند. اين كار باعث كم شدن قدرت آهن‌ربايى آن‌ها مى‌شود.
آهن‌ربا را به صورت دوتايى به نحوى كه قطب N هر يك در مجاورت قطب S ديگرى قرار داشته باشد، نگهدارى كنيد يا يك صفحه‌ى آهنى كوچك روى قطب‌هايشان بچسبانيد.
آهن‌رباها را به دور از مواد مغناطيسى مانند قفسه‌ها يا ميزهاى آهنى نگه‌ داريد.
آهن‌رباهاى كوچك و نيز قطعه‌هاى كوچكى را كه با آن‌ها آزمايش مى‌كنيد و به‌ويژه براده‌هاى آهن را از دسترس كودكان دور نگه داريد.
وقتى با براده‌هاى آهن كار مى‌كنيد، سعى كنيد براده‌هاى آهن و يا آهن‌ربا را داخل كيسه فريزر قرار دهيد و بعد آزمايش را انجام دهيد. با اين كار از چسبيدن براده‌ها به آهن‌ربا جلوگيرى مى‌كنيد. جدا كردن براده‌ى آهن از آهن‌ربا كار مشكلى است.
هنگامى كه با براده‌ى آهن كار مى‌كنيد، سعى كنيد به چشم يا دهانتان دست نزنيد تا از براده صدمه نخورند.
هنگام كار با براده‌هاى آهن حتما از يك ظرف بزرگ مانند سينى پلاستيكى استفاده كنيد و پس از اتمام آزمايش چند آهن‌ربا را داخل كيسه‌ى فريزر قرار داده و روى تمام سطوحى كه احتمال مى‌دهيد براده‌ى آهن ريخته است حركت دهيد. به اين ترتيب مى‌توانيد مطمئن باشيد تمام براده‌ها را از محيط كارتان جمع كرده‌ايد. سپس براده‌هاى آهن را در ظرف مخصوص گذاشته در آن را محكم ببنديد.


كتاب‌ بازى همراه 3 - معماهاى تصويرى
قيمت : 2,500 تومان
دفترچه نقاشى سه بعدى
قيمت : 15,000 تومان