اطلاعات كالا

انرژى برق آبى
گروه موضوعي : تاب و كازموس
قيمت : 108,000 تومان

12 آزمايش
با هدف:
1. انجام 12 آزمايش و پروژه‌هاى ساختنى متنوع
2. تبديل نيروى آب به انرژى مكانيكى براى انجام كار فيزيكى
3. توليد الكتريسيته براى روشن كردن لامپ LED
4. يادگيرى ساختمان توربين‌هاى آبى
نيروى آب در طول صدها سال در آسياب‌هاى آبى به كار گرفته شده است و امروزه نيز براى توليد برق در سدهاى آبى به كار مى‌رود. در اين بسته آموزشى كودكان و نوجوانان مى‌توانند نيروى آب را از طريق ساخت مدل‌هاى آبى كشف كنند و آن را در آزمايش‌هاى گوناگون به كار گيرند. درباره ساختمان وسايلى مانند چرخ‌هاى آبى تا توربين‌هاى بزرگ كه انرژى آب را به كار مى گيرند، بياموزند. يك نيروگاه كوچك توليد برق آبى بسازند و با الكتريسيته توليد شده در آن يك LED را روشن كنند. هم‌چنين بياموزند كه انرژى موج‌ها و رودخانه‌ها از كجا مى‌آيد و چطور مى‌توان از آن برق توليد كرد.چرا تاب و كازموس؟
علاقه‌مند كردن كودكان و نوجوانان ايران به علم
نياز كودكان و نوجوانان ايرانى به بسته‌هاى علمى چيزى فراتر از آزمايش يا تجربه است. اين نياز اگر درست پاسخ داده شود، مى‌تواند تفكر علمى را در ذهن دانش‌آموزان ايرانى پرورش دهد. تفكرى كه مبتنى بر درك فرايند علمى از رويدادهاى طبيعى و آشنايى با پژوهش است.
توافق اوليه بسته‌هاى آموزشى تاب با شركت كازموس در سال 2010 انجام شد كه طى آن با بررسى متون آموزشى رسمى مدارس ايران شمارى از كارها با راهنماى كامل فارسى براى دانش‌آموز ايرانى توليد و منتشر شد كه هم اكنون با نشان تاب و كازموس به علاقه‌مندان علوم و فنون عرضه شده است.
انتخاب كازموس براى كودكان ايرانى تصادفى نيست و بر اساس توانايى‌هاى مهم و تجربه طولانى اين محصول در سراسر جهان است. شركت كازموس از 1822 به عنوان يك انتشارات در آلمان پايه‌گذارى و از 1903 كلوپ دوست‌داران طبيعت در اين مجموعه ايجاد شد و مجله‌هاى ماهيانه كازموس را منتشر كرد. اما سابقه توليد كيت‌هاى علمى به سال 1920 بازمى‌گردد كه از آن تاريخ تا كنون صدها كيت علمى و بازى فكرى را به ده‌ها كشور جهان عرضه كرده است. 90 سال تجربه كازموس در علاقه‌مند كردن كودكان به تجربه علمى، اين شركت بزرگ را به نمونه منحصر به فرد در جهان تبديل كرده است.
بسته‌هاى آموزشى تاب با برنامه‌ريزى و مشاركت در انتشار و عرضه اين كيت‌ها به جامعه كودكان و نوجوانان ايران تلاش مى‌كند تا روشى نو را در تجربه‌پذير كردن علم ارائه كند. تاب اميد دارد كه بتواند اين حركت را با انتشار شمار بيشترى از كارها در ايران گسترش دهد.محتويات :  
همراه سى دى راهنماى تصويرى و رنگى به زبان فارسى


خار (پين) اتصال
توپى محورى
خار (پين) ميله اى
خار (پين) نگه دارنده
قفل محور
واشر
ديود نورى، قرمز
ميل سه سوراخه
ميل پنج سوراخه
ميل يازده سوراخه
ميل بلند هفت سوراخه
چارچوب كوچك (پنج سوراخه)
چارچوب متوسط
چارچوب بزرگ
چرخ دنده ى كوچك (20 دندانه)
چرخ دنده ى بزرگ (60 دندانه)
محور كوتاه
محور متوسط
محور بلند
اهرم خار نگه دارنده
مبدل چندمنظوره (آبى)
با موتور و محور
شيلنگ،
نى قرمز،
ورق پلاستيكى
دفترچه ى راهنماى آزمايش ها
تيغه ى توربين (آبى)
خار دكمه اى
ميل سه سوراخ دوطرفه
قطعه ى رويى مبدل چندمنظوره
قطعه ى كفى مبدل چندمنظوره
پيچ بدنه ى مبدل چندمنظوره.


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني

شرح كار
فهرست آزمايش
داستان برق آبى
اولين چرخ آبى شما

ماشين اره كشى با نيروى آب
كشش سطحى آب
ستون آب
برج آب
ظروف مرتبط

فواره
آسياب چكشى
از آب تا الكتريسيته
چرخ آبى با ژنراتور
برق حاصل از دريا
آزمونك برق آبى

پروژه هاى ساختنى
چرخ آبى
ماشين اره كشى
برج آب
فواره
آسياب چكشى
چرخ آبى با ژنراتور


عطر بسازيم
قيمت : 130,000 تومان
كتاب‌ بازى همراه 4 - كشف شكل‌ها
قيمت : 0 تومان