اطلاعات كالا

كارگاه فيزيك
گروه موضوعي : تاب و كازموس
قيمت : 127,000 تومان

با هدف:
1. ساخت آسيا، جرثقيل دو‌سرعته، نيروسنج، دستگاه پرتاب وزنه، روبات مريخى، خودروى بادبانى، دستگاه سانتريفوژ، بازى پينبال و يك دوجين دستگاه ديگر
2. آزمايش با ماشين‌هاى ساده: چرخدندهها، اهرمها، پيچها، سطح شيبدار، قرقرهها، چرخها و محورها
3. آموزش و درك اساسيترين معادلات فيزيك
4. آشنايى با كاربردهاى جالب فيزيك در دنياى واقعى

دانش ماده و انرژى
بستههاى آموزشى شيمى بستههايى آشنا براى همه هستند. اما اين مجموعهى آزمايشى فيزيك، گام به راهى نو در زمينه آموزش كارگاهى فيزيك نهاده است.
امروزه فيزيك دانشى اساسى و لازم براى همه است و اين بسته آموزشى توضيحات فراگيرى در زمينه فيزيك مكانيك به دست مى‌دهد. با ساخت 36 مدل و اجراى آزمايشات بعدى با آنها، فرزندان شما قوانين اساسى فيزيك مكانيك را خواهند آموخت. ابتدا با شروع از ساخت مدلهاى كوچك مانند قرقره ثابت، درباره نيروهاى بنيادى و ماشين هاى ساده ميآموزند. سپس براى يادگيرى مفاهيم پيشرفتهتر مانند كار و نيروى جانب مركز، كم‌كم به ساخت ماشينهايى پيچيدهتر مانند ساعت آونگدار ميپردازند. از آن‌جا كه با اين رويكرد اصول فيزيك در پيش چشمانتان اثبات مى‌شوند، اين روش هم سرگرمكننده و جذاب و هم موثر است. اين بسته آموزشى شامل بيش از 300 قطعه جهت ساخت مدل‌هاى پيشنهادى و مدل‌هاى ابتكارى كودكان و نوجوانان است. كتابچه تمام‌رنگى نيز دستور كار و تصاوير لازم براى انجام آزمايشها را به روشى ساده و گيرا در اختيار كودكان مى‌گذارد.چرا تاب و كازموس؟
علاقه‌مند كردن كودكان و نوجوانان ايران به علم
نياز كودكان و نوجوانان ايرانى به بسته‌هاى علمى چيزى فراتر از آزمايش يا تجربه است. اين نياز اگر درست پاسخ داده شود، مى‌تواند تفكر علمى را در ذهن دانش‌آموزان ايرانى پرورش دهد. تفكرى كه مبتنى بر درك فرايند علمى از رويدادهاى طبيعى و آشنايى با پژوهش است.
توافق اوليه بسته‌هاى آموزشى تاب با شركت كازموس در سال 2010 انجام شد كه طى آن با بررسى متون آموزشى رسمى مدارس ايران شمارى از كارها با راهنماى كامل فارسى براى دانش‌آموز ايرانى توليد و منتشر شد كه هم اكنون با نشان تاب و كازموس به علاقه‌مندان علوم و فنون عرضه شده است.
انتخاب كازموس براى كودكان ايرانى تصادفى نيست و بر اساس توانايى‌هاى مهم و تجربه طولانى اين محصول در سراسر جهان است. شركت كازموس از 1822 به عنوان يك انتشارات در آلمان پايه‌گذارى و از 1903 كلوپ دوست‌داران طبيعت در اين مجموعه ايجاد شد و مجله‌هاى ماهيانه كازموس را منتشر كرد. اما سابقه توليد كيت‌هاى علمى به سال 1920 بازمى‌گردد كه از آن تاريخ تا كنون صدها كيت علمى و بازى فكرى را به ده‌ها كشور جهان عرضه كرده است. 90 سال تجربه كازموس در علاقه‌مند كردن كودكان به تجربه علمى، اين شركت بزرگ را به نمونه منحصر به فرد در جهان تبديل كرده است.
بسته‌هاى آموزشى تاب با برنامه‌ريزى و مشاركت در انتشار و عرضه اين كيت‌ها به جامعه كودكان و نوجوانان ايران تلاش مى‌كند تا روشى نو را در تجربه‌پذير كردن علم ارائه كند. تاب اميد دارد كه بتواند اين حركت را با انتشار شمار بيشترى از كارها در ايران گسترش دهد.
محتويات :  
سى دى راهنماى تصويرى و رنگى به زبان فارسى
جعبه موتور (1 عدد)
صفحه پايه (1 عدد)
اتصال پايه چهار سوراخه ( عدد)
چهارچوب كوچك (در سوراخ) ( عدد)
ميله كوتاه ( سوراخ) ( عدد)
ميله بلند ( سوراخ در هر طرف) ( عدد)
خار (پين) نگه‌دارنده ( عدد)
محور ها: كوتاه ( عدد)، متوسط ( عدد)، بلند (عدد).
توپى محورى ( عدد)
خار (پين) اتصال ( عدد)
خار (پين) ميلهاى ( عدد)
چرخ دنده بزرگ ( عدد)
چرخ زنجير بزرگ ( عدد)
حلقه زنجير ( عدد)
چرخ قرقره بزرگ (عدد)
و.......

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني

شرح كار


فهرست آزمايش هاى كارگاه فيزيك
كارگاه 1: تله سيبزمينى
آزمايش : تله سيبزمينى
كارگاه 2: مكانياب گرانيگاه (مركز جرم)
آزمايش : يافتن گرانيگاه خودتان
كارگاه 3: خودرو بادبانى
آزمايش : آزمون زمان خودرو شاسى بلند شنيدار
كارگاه 4: خودرو شاسيبلند (ATV ) شنى دار
آزمايش : زمان سقوط
كارگاه 5: نشانگر سرعت سقوط
آزمايش : وزن = نيروى گرانشى (نيروى جاذبه)
آزمايش : نيروى گرانشى سرعت سقوط را افزايش مى دهد
كارگاه 6: نيروسنج، صفر تا / نيوتن
كارگاه 7: فانوس دريايى
آزمايش : شمع حرارتى پايدار
آزمايش : نيروهاى لختى (اينرسى)
كارگاه 8: دستگاه پرتاب وزنه
كارگاه 9: سيبل مدرج
آزمايش : سهمى مسير پرتابه
آزمايش : شيب و فاصله
كارگاه 10: نيروسنج و اهرم نوع دوم
آزمايش : اندازه‌گيرى نيروهاى وارد بر اهرم
كارگاه 11: نيروسنج و اهرم نوع اول
كارگاه 12: ترازوى يك كفه اى اهرم دار
آزمايش : به دنبال قرقره ثابت
كارگاه 13: قرقره ثابت

آزمايش : كشش نخ
كارگاه 14: قرقره مركب ساده
آزمايش : روى سطح شيبدار بر لبه پرتگاه

كارگاه 15: آزمايش خودرو روى سطح شيبدار
آزمايش : اندازه گيرى اصطكاك
كارگاه 16: سورتمه چرخ دار، جاده و شيب
آزمايش : تاثير اصطكاك
كارگاه 17: گوه و قفسه
آزمايش : كار گوه
آزمايش : پيچ
كارگاه 18: انتقال نيرو
آزمايش : چرخ ها و غلتك ها
كارگاه 19: جرثقيل دوسرعته با دندهعوضكن
آزمايش : تعادل انرژى در انتقال
كارگاه 20: قطار چرخ دنده ا ى
آزمايش : آزمايش توان در دو مرحله
كارگاه 21: عروسك خيمه شب بازى با ميللنگ

كارگاه 22: تئاتر با كوك دستى
آزمايش : پرنده در قفس
كارگاه 23: روبات مريخى
آزمايش : انرژى در بطرى
كارگاه 24: اره آبى
آزمايش : اولين آزمايش مولد بادى
كارگاه 25: دستگاه سفال گرى آبى
آزمايش : سنجش عمل كرد مولد بادى
كارگاه 26: خودروى كشى
آزمايش : مسير حركت درپينبال
كارگاه 27: مولد بادى
آزمايش : اندازه حركت، خود را انتشار مى دهد
كارگاه 28: پينبال
آزمايش : سقوط بزرگ، صداى بلند
كارگاه 29: زمين بولينگ
آزمايش : آب نوسانات را خنثى مى كند
كارگاه 30: آسياى چكشى الكتريكى

آزمايش : آونگ يك ثانيهاى
كارگاه 31: ضربهسنج
آزمايش : تنظيم زمان
كارگاه 32: نوسانگير

آزمايش : پرواز سنگريزهها
كارگاه 33: ساعت آونگ دار
آزمايش : نيروها در پرواز
كارگاه 34: دستگاه نيروى گريز از مركز
آزمايش : اصل خشك كردن با چرخش
كارگاه 35: سانتريفوژ
آزمايش : اصل جداسازى
آزمايش : تغيير به وسيله نيروى گريز از مركز
كارگاه 36: تغيير سرعت اتوماتيك سانتريفوژ
كارگاه 37: فرفره
آزمايش 7: فرفره روى سطح شيبدار

كارگاه 38: يويو


كارت‌‌هاى جمله‌بازى
قيمت : 14,500 تومان
ذهن فعال پيشرفته (2) - آخر خط كجاست
قيمت : 13,500 تومان