اطلاعات كالا

بازى فكرى حلقه
گروه موضوعي : بازى
قيمت : 0 تومان
شابك : 9789641164913

بازى حلقه يك بازى راهبردى است كه در زمان‌هاى قديم فرماندهان جنگ براى حمله به دشمن از آن استفاده مى‌كردند. هدف از اين بازى ساختن يك حلقه يا مسير بسته با خط‌هاى روى مهره‌ها است و هر كس طولانى‌ترين حلقه يا مسير را در زمان كوتاه‌ترى بسازد برنده‌ى بازى است.
با بازى حلقه شما با يك دنياى سرشار از تاكتيك‌ها، استراتژى‌ها، شانس و استعداد رو به رو خواهيد شد....
از سال 1998 اين بازى به صورت مسابقه‌هاى بين‌المللى برگزار مى‌شود و تاكنون ده‌ها نفر به عنوان قهرمانان جهان در اين بازى شناخته شده‌اند.
هدف از اين بازى ساختن يك حلقه يا مسير بسته با خط‌هاى روى مهره‌ها است و هر كس طولانى‌ترين حلقه يا مسير را بسازد برنده است. در پايان بازى تعداد مهره‌هاى هر يك از مسيرها شمرده مى‌شود. به ازاى هر مهره كه در مسير بسته قرار دارد 2 امتياز و مهره‌هايى كه در مسير باز قرار دارند 1 امتياز داده مى‌شود. فقط بلندترين مسير يا حلقه شمارش مى‌شود.
توجه كنيد كه كه كمترين تعداد مهره‌هاى اين بازى 14 عدد است. هر چه بسته‌هاى بيش‌ترى تهيه كنيد مى‌توانيد حلقه‌هاى بيش‌ترى بسازيد. با دو بسته 14تايى مى‌توانيد بيش‌تر از 20 حلقه در رنگ‌هاى مختلف بسازيد و با 3 بسته بيش‌تر از 30 حلقه. هم چنين هر نفر براى بازى كردن به 14 مهره نياز دارد و در بيشترين حالت يعنى بازى 4 نفره شما به 56 مهره نياز خواهيد داشت.

محتويات :  
راهنماى بازى و 14 مهره‌ى بازى

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 3 - پيشرفته

شرح كار
تعداد مهره‌ها
اين بازى 56 مهره‌ در چهار رنگ گوناگون دارد و روى هر مهره سه خط به سه رنگ متفاوت ديده مى‌شود. هر يك از خط‌ها به شكل‌ها و در جهت‌هاى مختلف كشيده شده‌اند. در بازى 2 نفره و يا 4 نفره از همه 56 مهره استفاده كنيد، اما اگر به صورت تك نفره بازى مى‌كنيد فقط به 10 يا 12 مهره نياز داريد.

موضوع بازى
هدف از اين بازى ساختن يك حلقه يا مسير بسته با خط‌هاى روى مهره‌ها است و هر كس طولانى‌ترين حلقه يا مسير را بسازد برنده است. در پايان بازى تعداد مهره‌هاى هر يك از مسيرها شمرده مى‌شود. به ازاى هر مهره كه در مسير بسته قرار دارد 2 امتياز و مهره‌هايى كه در مسير باز قرار دارند 1 امتياز داده مى‌شود. فقط بلندترين مسير يا حلقه شمارش مى‌شود.روش بازى
در بازى چند نفره (2 يا 4 نفره) هر بازيكن يك رنگ را انتخاب مى‌كند و در كيسه‌ى خود قرار مى‌دهد. براى شروع بازى هر بازيكن يك مهره از كيسه بيرون مى‌كشد و كسى كه بزرگترين عدد را آورد بازى را شروع مى‌كند. بازيكن بعدى از سمت چپ بازى را ادامه مى‌دهد و به همين ترتيب بازى پيش مى‌رود.
پس از اين كه اولين بازيكن مشخص شد، هر بازيكن 6 مهره از كيسه خود خارج مى‌كند و به پشت (از روى عدد) پيش روى خود قرار مى‌دهد. سپس بازيكن اول يك مهره را از كيسه خارج مى‌كند از رويى كه خط‌ها را نشان مى‌دهد روى زمين مى‌گذارد و يك مهره ديگر را از كيسه برداشته و از پشت روبه‌روى خود قرار مى‌دهد. به اين ترتيب همواره جلوى هر بازيكن 6 مهره روى زمين قرار دارد.
بازيكن بعدى يكى از 6 مهره‌‌اش را برمى‌دارد و در كنار مهره وسط طورى قرار مى‌دهد كه رنگ لبه‌ى مهره‌اش با مهره روى زمين همخوانى داشته باشد. مثلا يك مسير زرد را با مسير آبى ادامه ندهد.
حين بازى فضاهاى خالى‌اى به وجود مى‌آيد (مثلا سه وجه آنها خالى است) تا زمانى كه اين فضاها وجود دارند بازيكن‌ها نمى‌توانند در نوبت بازى‌اشان مهر‌ه‌هايشان را در جاى ديگرى بگذارند و مسير ديگرى را ادامه دهند.قانون بازى چند نفره
1.نمى توانيد بيش از 3 بار، با يك رنگ فضا خالى ايجاد كنيد. ناحيه اجبارى با يك رنگ ثابت خط، ايجاد كنيد.
2.نمى توانيد فضاى خالى‌اى كه 4 وجه‌اش پر باشد ايجاد كنيد.
3.نمى توانيد مسير بازى را از لبه‌اى ادامه دهيد كه در صورت پر شدن يك فضاى خالى سه وجهى، فضايى كه 4 وجه آن پر است ايجاد شود.
درزمانى كه ديگر مهره‌اى در كيسه‌هاى بازى باقى نمانده باشد، قوانين بالا اعمال نمى‌شود.

پايان بازى
بازيكنى كه بيش‌ترين امتياز را دارد يعنى توانسته است مسير يا حلقه‌اى بلندتر بسازد برنده بازى است.

بازى تك نفره
اين بازى به روش‌هاى تك نفره هم با 14 مهره انجام مى‌شود. در اين صورت بايد حلقه را فقط با يك رنگ مشخص ساخت.

قانون بازى تك نفره
1.هر 14 مهره را روى زمين قرار دهيد.
2.حال از بين سه رنگ موجود روى مهره‌ها، يك رنگ را به دلخواه انتخاب كنيد و سعى كنيد فقط با آن رنگ انتخابى، طولانى‌ترين مسيرى را كه مى توانيد را بسازيد .
3.مهره‌ها را به هم بزنيد.مى توانيد به جز رنگ مسيرها، تعداد مهره‌ها را نيز انتخاب كنيد.مثلا آيا با 4 مهره، يك مسيرقرمز رنگ مى‌توان ساخت؟
4. حال رنگ ديگرى انتخاب كنيد و همين روش را ادامه دهيد. در اين بازى سرعت عمل حرف اول را مى‌زند، پس سعى كنيد در دفعات بعدى از زمان كمترى براى ساختن مسيرها و حلقه‌هايتان استفاده كنيد.
5.هر بار با اضافه كردن يك مهره به ساختن حلقه ادامه دهيد. با اضافه كردن هر مهره بازى پيچيده‌تر مى‌شود.
6.توجه داشته باشيد كه با كمتر از 10 مهره فقط مى‌توان از يك رنگ حلقه ساخت. از 10 مهره بيش‌تر با هر رنگ مى‌توان مسير جداگانه‌اى ساخت.


پريان تزيينى
قيمت : 14,000 تومان
قاب عكس جنگل
قيمت : 12,000 تومان