اطلاعات كالا

معماى ترتيب
گروه موضوعي : آموزش
قيمت : 26,000 تومان
شابك : 2500110001228

در بازى آموزشى "معماى جفت‌ها" كه از سرى بازى‌هاى چوبى تاب مى‌باشد، كودكان بايد با پيدا كردن جاى جفت هر شكل هندسى و قرار دادن آن شكل در صفحه‌ى چوبى بازى، اين معما را حل كنند.
در اين بازى آموزشى چهار شكل مربع، دايره، شش ضلعى و خانه وجود دارد كه هر كدام از اين چهار شكل به دو قسمت تقسيم شده‌اند تا كودك نيمه‌ى هر شكل را پيدا كند.
در اين بازى كودكان با رنگ‌ها و شكل‌هاى هندسى مختلف نيز آشنا مى‌شوند.
اين بازى فكرى و آموزشى با استفاده از مواد بهداشتى و طبيعى تهيه شده است.

محتويات :  
9 قطعه چوبى

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای ۲ سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 1 - مقدماتي


بسته آموزش هنرى عروسك‌هاى انگشتى من
قيمت : 14,500 تومان
قاب عكس جنگل
قيمت : 12,000 تومان