اطلاعات كالا

حيوان‌هاى جنگل
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 10,000 تومان

ماكت و آويز حيوان‌هاى جنگل (سنجاب، حلزون، خرگوش، خرس، جوجه تيغى، راكون، سمور، گرگ، راسو، لاك‌پشت، روباه) را به راحتى بسازيد. حيوان‌هاى جنگل از مجموعه‌ى حجم‌سازى براى كودكان آسان است. ما معتقديم كه كودكان از طريق انجام دادن امور مى‌آموزند. هدف اين مجموعه، آموزش كودكان از طريق ساخت كاردستى، و پرورش خلاقيت ذوق هنرى و مهارت‌هاى حسى- حركتى در آن‌ها است.

محتويات :  
10 صفحه الگوى رنگى حيوانات جنگل
راهنماى ساخت حيوانات جنگل
راهنماى عمومى ساخت ماكت‌هاى كاغذى و آويز حيوانات جنگل

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي

شرح كار
پيش از بريدن الگو، روى خط‌هاى تا، خط بيتندازيد.
سنجاب: دم را تاب دهيد. ابتدا قسمت جلو و سپس شكم را چسب بزنيد. قسمت كنارى سر را زير بخش مركزى بچسبانيد. بلوط را بسازيد و بين دستان سنجاب بچسبانيد.
حلزون: بخش آ را به بخش ب بچسبانيد. صدف را مانند تصوير گرد كنيد و به بدن حلزون بچسبانيد.
خرگوش: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد. با دقت سر خرگوش را چسب بزنيد.
خرس: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد.
جوجه تيغى: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد. دو طرف پشت را به هم بچسبانيد.
راكون: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد.
سمور: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد. ابتدا پشت سمور را چسب بزنيد و سپس قسمت‌هايمختلف سر را مانند تصوير بچسبانيد و در آخر شكم سمور را چسب بزنيد.
گرگ: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد. ابتدا سر را به پشت و سپس گردن را به پشت بچسبانيد. پاهاى جلويى را به پاهاى پشتى چسب زنيد و سپس كمى دم را تاب دهيد.
راسو: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد. دم را به دقت ببريد و به سمت بالا تاب دهيد. سر و پوزه و سپس دست‌ها را چسب زنيد.
لاك‌پشت: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد. پشت لاك‌پشت را همانطور كه مشخص شده چسب زنيد.
روباه: الگو را با دقت ببريد و تا كنيد. دم را مانند تصوير تاب دهيد. ابتدا سر و سپس شكم را چسب بزنيد.


تاس رياضى 10 و 20 وجهى
قيمت : 0 تومان
كتاب حلقه‌اى 1- آزمون و آموزش جمع
قيمت : 6,000 تومان