اطلاعات كالا

خرده ابرها
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 8,800 تومان
شابك : 2500-11000-5653

تكه ابرهاى خرد شده به اشكال مختلف و رنگارنگ كه كودكان با استفاده از آن‌ها و خلاقيت خود مى‌توانند كاردستى‌هاى متنوع و جذاب بسازند


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي


صدها شكل با تكه ابرها
قيمت : 16,000 تومان
ذهن فعال پيشرفته (5) - حيوانات
قيمت : 12,000 تومان