اطلاعات كالا

دفترچه نقاشى سه بعدى
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 15,000 تومان

روى صفحه هاى شطرنجى اين دفترچه هر شكلى كه دوست داريد بكشيد و با عينك سه بعدى بين به آن نگاه كنيد! نقاشى شما حجمدار ميشود و حتى حركت ميكند.
چرا؟ چون فيلترهاى رنگى عينك باعث ميشود هر چشم شما فقط رنگ مخالف خط روى صفحه شطرنجى را ببيند و به مغزتان پيام بفرستد


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای ۲ سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني


بازى فكرى كـندو
قيمت : 18,500 تومان
كتاب‌ بازى همراه5- پنهان شده‌ها
قيمت : 0 تومان