شیوه انتخاب کالا

برای انتخاب یک بسته‌ی آموزشی برای فرزندتان ابتدا گروه آن را انتخاب کنید. کدام یک از موضوعات زیر برای او جالب‌تر است:

  • علم: بسته‌ای است که بر اساس یک پدیده، مفهوم و یا موضوعِ علم و فناوری، اجرای یک یا مجموعه‌ی از آزمایش‌ها را برای مخاطب ممکن می‌کند. در این بسته‌ها قطعات لازم برای ساخت یک دستگاه یا آزمایش و مخاطب با ساختن مجموعه در واقع با سازوکار آن موضوع علمی را لمس و درک می‌کند.
  • هنر: بسته‌ای است که بر اساس یکی از فنون و یا مواد اولیه برای خلق یک اثر هنری و یا مجموعه‌ی برای اجرای یکی از فنون هنری و مواد لازم آن خواهد بود. مانند بسته ساخت گل چینی، یا نقش برجسته.
  • بازی: بسته‌ای است که وسایل و روش استفاده‌ی یک یا مجموعه‌ای از بازی‌های مشابه را فراهم می‌کند.
  • آموزش: بسته‌ای است که یکی از اجرا یا تمرین موضوعات آموزشی کتاب‌های درسی را عملی می‌کند.
  • کتاب: کتاب‌های این گروه شامل کتاب با یک ویژگی جذاب برای استفاده هستند و عمدتا کودک را به کتاب علاقه‌مندتر می‌کنند.

هر بسته‌ی آموزشی به دلیل شکل طراحی و اثرات آن دارای ویژگی‌هایی است که به تاثیر آن بر استفاده کننده بازمی‌گردد. این اثرات به صورت عمده اشاره شده و البته در برخی موارد ممکن است همزمان رشد چند مهارت به صورت هم‌زمان نتیجه کار با بسته‌ها باشد.

  • مهارت‌های ذهنی: در این بسته‌ها تاکید غیر مستقیم بر پرورش مهارت‌ها یا خلاقیت‌های ذهنی است.
  • مهارت‌های دستی: در این بسته‌ها تاکید غیرمستقیم بر پرورش مهارت‌ در استفاده از دست و یا اجرای فنونی در ساختن یک وسیله و یا انجام یک آزمایش است.
  • مهارت‌های زبانی: در این بسته‌ها تاکید بر پرورش مهارت‌ در گفتار یا آشنایی با زبان‌های مختلف شده است.

سطح‌‌بندی بسته‌های آموزشی

بسته‌ها بر اساس هدایت مخاطب به تجربه‌های عمیق‌تر در سه سطح یک، دو و سه که به ترتیب پیشرفته‌تر از سطح قبل هستند ارائه می‌شود. این موارد روی هر بسته مشخص شده است.

اشتراک