کالای فیزیکی

با کودک خود جهان را کشف کنیم (100 فعالیت)

با کودک خود جهان را کشف کنیم (100 فعالیت)
کالای فیزیکی

با کودک خود جهان را کشف کنیم (100 فعالیت)

۴۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

آموزش به روش مونته سوری نقش موثری در شناخت طبیعی کودک از محیط پیرامون، درک ارتباط میان پدیده ها و ارضاء کنجکاوی ذاتی او برای کشف جهان دارد. این فعالیت ها کودک را به مشاهده، دست ورزی، آزمایش و تجربه برای شناخت جهان پیرامونش تشویق می کند.

در این کتاب 100 فعالیت مرتبط با موضوع های زیر معرفی شده است:

جغرافیا

طبیعت و گیاهان

دنیای جانوران

فیزیک

زمان

با همکاری نشر ناتان فرانسه