کالای فیزیکی

بسته آزمایش علمی صدا

بسته آزمایش علمی صدا
بسته آزمایش علمی صدا
بسته آزمایش علمی صدا
کالای فیزیکی

بسته آزمایش علمی صدا

۷۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دوست دارید درک کنید صوت چیست ، چگونه به وجود می آید و چگونه منتقل می شود ؟ چرا بعضی صدا ها زیر و بعضی بم هستند؟ با چه شگردهایی می توان بعضی صدا ها را بهتر شنید ؟

با بسته آزمایش علمی صدا به جای حفظ کردن تجربه کنیم