کالای فیزیکی

جانوران را بشناسیم

جانوران را بشناسیم
جانوران را بشناسیم
جانوران را بشناسیم

جانوران را بشناسیم

۱۷۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جانوران را بشناسیم (آموزش به روش مونته سوری) ‌

با این بسته کودک جانوران گوناگون زمین را می شناسد و به طبقه بندی آن ها بر اساس محل زندگی شان تشویق می گردد و شکل و نام قاره ها را دوباره مرور می کند. با صحبت کردن با کودک او با این جانوران و روش زندگی آن ها آشنا می شود. این کارت ها دریچه ای به جهان موضوع ها و طبقه بندی های متفاوت برای کودک باز می کند.

در روش آموزشی مونته سوری همه مواد و محتوای آموزشی کودک را به کار با دست هایش تشویق می کنند و این باور وجود دارد که موضوع های کاملا متفاوت را می توان به کمک این محتوای آموزشی و به ویژه با استفاده از کارت ها به کودک آموخت.