کالای فیزیکی

جهان را کشف کنیم

جهان را کشف کنیم
جهان را کشف کنیم
جهان را کشف کنیم

جهان را کشف کنیم

۱۷۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جهان را کشف کنیم (آموزش به روش مونته سوری)

✔️با بسته آموزشی جهان را کشف کنیم کودکان به روش مونته سوری جانوران، قاره های جهان، چشم اندازها، کوه ها، هنر، مردم و شهرها را خواهند شناخت.👌

🔴با همکاری نشر nathan فرانسه‌

✔️نوار زمان

✔️گردونه روز‌

✔️ گردونه فصل ها برای تشخیص زمان