کالای فیزیکی

زنجیره

زنجیره
زنجیره
زنجیره
زنجیره

زنجیره

۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

بازی صفحه ای ، ساده اما فکری‌‌

دراین بازی هرتیم باید با مهره‌های خود از یک‌سر صفحه تا انتهای دیگر زنجیره‌ای بسازد. اما این زنجیر باید پیوسته باشد و فاصله‌ای بین مهره‌ها نباشد.

دراین میان مشکلاتی سر راه شماست و مجبور هستید هم حمله و هم دفاع کنید و ممکن است که مهره‌های حریف درمیان مهره‌های زنجیره‌ی شما قرار گیرد و شما را در راه رسیدن به هدف به دردسر اندازد.