کالای فیزیکی

فامیلنامه

فامیلنامه
فامیلنامه
فامیلنامه
فامیلنامه

فامیلنامه

۳۱٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

✔️چقدر درباره گذشته خانواده و فامیلتان می دانید؟‌

✔️ مادر و پدرتان در خردسالی به چه بازی هایی علاقه داشتند؟‌

✔️ چه شخصیت‌هایی در زندگی پدربزرگ و مادربزرگتان تاثیرگذار بوده‌اند؟‌

✔️ ماددبزرگ و پدربزرگتان دوست داشتند چه‌کاره شوند؟‌‌‌

✔️ بزرگترهای فامیل شما همزمان با چه رویدادهای تاریخی زندگی می کردند؟‌

‌ ‌

با فامیلنامه ناشناخته ها و ناگفته های خانواده‌تان را کشف کنید