کالای فیزیکی

معمای جفت‌ها

معمای جفت‌ها
معمای جفت‌ها
معمای جفت‌ها
معمای جفت‌ها

معمای جفت‌ها

ناموجود
اضافه به سبد خرید

کودکان در این بازی آموزشی باید ۸ قطعه را دوبه‌دو چنان جفت کنند که شکل‌های هندسی دایره، شش‌ضلعی، مربع و خانه ساخته شود.

این بازی برای ورزیده کردن دست کودکان وریزحرکت‌های انگشتان دست‌شان مناسب است و سبب افزایش هماهنگی دست و چشم کودک می‌شود.