کالای فیزیکی

من و زمان

من و زمان
من و زمان
من و زمان
۹۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

من و زمان

(آموزش به روش مونته سوری) ‌

این بسته ابزار مناسبی است تا کودک با مفهوم فصل ها ، مقاطع زمانی (روز ، ماه ، سال) که برای سازماندهی افکارش بسیار مهم است ، آشنا شود . این بسته که مستقیما با توجه به ابزار های آموزشی به کار رفته در کلاس های مونته سوری طراحی شده است . به کودک کمک می کند تا موقعیت زمانی خودش را در طول یک سال تشخیص می دهد . ‌ ‌ 🔴با همکاری نشر nathan فرانسه‌

‌ ‌ ✔️نوار زمان

✔️گردونه روز‌

✔️ گردونه فصل ها برای تشخیص زمان

‌ ‌ ‌ آدلین شرنو روبرتا روکی

ترجمه : فریبا شریفی ‌