کالای فیزیکی

پرنده مجروح

پرنده مجروح
کالای فیزیکی

پرنده مجروح

۲۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

در شیوه ی آموزشی مونته سوری، کودک با مشاهده، دست ورزی و آزمایش و تجربه به شناخت جهان پیرامونش می پردازد. در این کتاب کودک با قرار گرفتن در یک روال داستانی به تجربه و کشف در محیط اطرافش می پردازد و با پرنده های اطرافش آشنا می شود.

در پایان هر داستان فعالیتی برای ادامه ی آموزش در نظر گرفته شده است.

با همکاری نشر ناتان فرانسه