کالای فیزیکی

کتاب تمرین من

کتاب تمرین من
کتاب تمرین من
کتاب تمرین من
کالای فیزیکی

کتاب تمرین من

ناموجود
اضافه به سبد خرید

در شیوه ی آموزشی مونته سوری، کودک با مشاهده، دست ورزی و آزمایش و تجربه به شناخت جهان پیرامونش می پردازد

‌این کتاب شامل موارد زیر است:

تصویرها و کارت‌هایی برای قیچی کردن

کاردستی‌های ساختنی

نقاشی‌هایی برای رنگ کردن و کامل کردن

او هرمان ، روبرتا روکی

ترجمه : فریبا شریفی

با همکاری نشر ناتان فرانسه