کالای فیزیکی

گام‌های نخست ( 60 فعالیت)

گام‌های نخست ( 60 فعالیت)
کالای فیزیکی

گام‌های نخست ( 60 فعالیت)

۴۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

پیش از به دنیا آمدن نوزاد، شرایط و امکانات را برای استقبال و مراقبت از او آماده می کنیم. در کنار این آماده سازی می توانیم شرایطی را که پاسخگوی میل او به کشف و شناخت است و در پرورش و تقویت قدرت تمرکز و توجه او موثر است را با ایجاد محیطی آرام و ایمن فراهم کنیم. این کتاب مبتنی بر روش تربیتی و آموزشی مونته سوری است، پیشنهادها و فعالیت هایی برای رسیدن به اهداف بالا، برای نوزادان از بدو تولد تا 15 ماهگی ارائه می کند:

آماده سازی محیط پذیرای نوزاد

فراهم کردن ابزار و لوازم مناسب، سازگار با مراحل رشد نوزاد

همراهی کودک با هدف پرورش توانایی های او

پذیرش و استقبال از استقلال کودک و کمک به او برای متکی به خود بودن

ایجاد محیطی مثبت و آرام در خانه

با همکاری نشر ناتان فرانسه