کالای فیزیکی

گردش در طبیعت

گردش در طبیعت
کالای فیزیکی

گردش در طبیعت

ناموجود
اضافه به سبد خرید

در شیوه ی آموزشی مونته سوری ، کودک با مشاهده، دست ورزی و آزمایش و تجربه به شناخت جهان پیرامونش می پردازد.

در کتاب گردش در طبیعت کودک به تجربه و کشف در طبیعت می پردازد.

در این کتاب در پایان هر داستان فعالیتی برای ادامه ی آموزش در نظر گرفته شده است.

گردش در طبیعت

(آموزش به روش مونته سوری)

او هرمان

تصویرگر : روبرتا روکی

مترجم : فریبا شریفی

با همکاری نشر ناتان فرانسه